HISTORIEN VÅR

Garden ligger vakkert til høyt oppe i Heidal, med god utsikt nedover dalen og mot de omkringliggende fjellene. Garden er kjent i skriftlige kilder helt tilbake til 1400-tallet.

Øvre Aaseng ble kjøpt av tippoldefaren til Semon på 1800-tallet, han kom opprinnelig fra Vågå. De som eide garden før utvandret til Amerika. Det var tøffe tider i Norge i denne perioden og mange søkte lykken over Atlanterhavet.

Skapergleden kom til gards – Simon Hansen Tolstad, senere Aaseng, var en dyktig smed, snekker og treskjærer. Det sies at han var like god «til tres som til smes», det vil si like god snekker som smed. Ennå finnes det vevstoler etter han i bygda. Han lagde både vevstol og tøypresse til kona Ingeborg (Imbjør) som var en dyktig veverske. Hun vevde tøy både til rondastakk og ruteliv, og tøyet var av en slik kvalitet at det ble kalt Aaseng-tøy. Ingeborg fikk også diplom for hederlig omtale på Kunst og håndverksutstillingen på Lillehammer i 1897. Tøypressen var den eneste av sitt slag i Nord-Gudbrandsdalen på den tiden og det ble sagt at det kom folk langveis fra for å få presset vevnaden sin på den.

Evnene gikk i arv til deres etterkommere.

Hovedhuset er satt opp i 1764 etter akershusisk oppdeling og huser i dag vertskapet. Kårboligen stammer fra 1826 og det er her overnattingsrommene befinner seg i tillegg til i eldhuset.

Det er i dag 10 hus på tomten, 8 av disse er fredet. Av fredede hus kan det nevnes hovedhus, kårbolig, stabbur, eldhus, aurbu, stall, låve og smie.

VERTSKAPET

Karen Marie og Semon Aaseng bor på garden Øvre Aaseng. Dette er Semon sin familiegard og han er femte generasjon som driver garden. De har en datter som heter Ingeborg som blir sjette generasjon her på garden.

Karen Marie er innflytter og er opprinnelig fra Fredrikstad. Da hun traff Semon bodde hun i Oslo og arbeidet på Stortinget, så overgangen var stor til livet som gardkjerring.

I tillegg til gardsovernatting driver de med Boergeit og treprodukter, samtidig som er de medeiere i Banken Bryggeri og Spiseri i Heidal.

Karen Marie ønsket å skape sin egen arbeidsplass og kom dermed på ideen å starte med gardsovernatting, noe som også fanget interessen til Semon.

De ønsker at folk skal få oppleve det unike og spesielle med fjellbygda Heidal, et sted der klokka ikke går riktig så fort som i byen, der man finner storslått natur og opplevelser i det fri både på sommeren og vinteren.

De ønsker å vise frem et sted der kulturarven lever i aller høyeste grad. Et sted der minner kan bli til.

KONTAKT

Adresse: Heidalsvegen 2101, 2676 Heidal

Tlf.: +47 901 45 853

E-post: [email protected]

FØLG OSS

Facebook

Instagram